Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

O nas

krowyOśrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" Sp. z o.o. jest jedną z 38 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadzór właścicielski nad działalnością spółki sprawuje Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa.

Spółka posiada trzy działy produkcji:

  • produkcja roślinna,
  • chów i hodowla zarodowa bydła,,
  • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej z własnej  biogazowni rolniczej w Tragaminie.

Spółka gospodaruje na powierzchni ponad 1000 ha.

Od 16 listopada 2018 r. jesteśmy założycielem Klastra energyREGION Gajewo, który otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

 

HISTORIA

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 11 lipca 1957 r. powstało Przedsiębiorstwo pod nazwą „Zespół Hodowli Zarodowej Gajewo”, z siedzibą w Gajewie. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa była hodowla zarodowa bydła rasy nizinno czarno-białej oraz prowadzenie, związanej z hodowlą,  gospodarki rolnej. Z dniem 1 kwietnia 1958 r. zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1958 r. Przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Gajewie. Początkowo w skład Przedsiębiorstwa wchodziły dwa Zakłady: Gajewo III i Tragamin. W 1962 r. przyłączono Zakład Kałdowo a w 1963 r. Zakład Gajewo I. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa w 1993 r. następuje likwidacja POHZ w Gajewie. Decyzją Dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie zostaje on przejęty przez Agencję SP i przyjmuje nazwę: Ośrodek Hodowli Zarodowej Skarbu Państwa w Gajewie. Z dniem 10 czerwca 1995 r. na bazie dotychczasowego OHZ SP w Gajewie powstaje Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Sp. z o.o. W skład Spółki obecnie wchodzi gospodarstwo rolne w Tragaminie i siedziba spółki w  Kałdowie.

 

OFERTA HANDLOWA 

  • sprzedaż płodów rolnych,
  • sprzedaż buhajów hodowlanych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i wysokiej jakości zarodków bydlęcych,
  • skup komponentów do biogazowni rolniczej.