PRZERZECZYN ZDRÓJ
Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Produkcja energii Oferta Aktualności

Cele hodowlane W regionie

Cele hodowlane

Cele hodowlane w naszym ośrodku realizowane są poprzez genetykę na najwyższym poziomie , w której wykorzystywane są takie narzędzia jak :
- genotypowanie jałówek
- embriotransfery
- odpowiednia selekcja
- inseminacja (buhaje z czołówki światowej, nasienie seksowane)
- zapewnienie zwierzętom maksymalnego dobrostanu.
W roku 1988 rozpoczęty został program MOET opracowany przez IGiHZ PAN w Jastrzębcu pod kierownictwem prof. Zygmunta Reklewskiego, tworząc Otwarte Centrum Genetycznego Doskonalenia Bydła w Gajewie. W programie tym, używane są czołowe buhaje HF z USA, Kanady, Holandii, Niemiec, Francji i Anglii.
Jednym z efektów działalności OCGDB było utworzenie w latach 1991-1992 obory testowej krów pierwiastek, które w pierwszej laktacji dały średnią wydajność tej obory – 6 457 kg mleka 274 kg tłuszczu przy 4,24% tłuszczu.
Aktualne stado podstawowe liczy ok. 300 krów, z których wywodzą się matki buhajów. Od matek tych pozyskuje się zarodki.
W latach 1990-1992 sprzedanych do Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt zostało 78 sztuk buhajów, których ocena na podstawie sióstr i półsióstr ukazała się w 1994 i 1995r.
W roku 2016 średnia wydajność mleka od krowy wynosiła
10 100 kg przy 4,0% tłuszczu i 3,26% białka.