Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zwiększenie mocy biogazowni rolniczej do 1,3 MW

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" Sp. z o.o.podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca) jest dofinansowanie na realizację projektu nr POIS.01.06.01-00-00165/19-00 pn. "Rozbudowa biogazowni rolniczej o mocy 800 kW poprzez zwiększenie docelowej mocy instalacji do 1,3 MW przewidzianej do realizacji na działkach 5/52 i 5/11, obr. Tragamin" w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem inwestycji jest rozbudowa biogazowni rolniczej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu powstałego w procesie fermentacji odpadów pochodzących z rolnictwa: obornika bydlęcego i materiału roślinnego. Biogazowania zlokalizowana jest na odrębnej działce nr 5/52 o powierzchni 1,2949 ha, wydzielonej z działki 5/40 (obręb Tragamin), która sąsiaduje z ośrodkiem hodowlanym Inwestora. Szacuje się, że rozbudowa biogazowni pozwoli wyprodukować około 60% więcej biogazu, co pozwoli na produkcję około 9500 MWh energii elektrycznej oraz około 31 600 GJ energii cieplnej. Wytworzona energia elektryczna, oprócz zabezpieczenia potrzeb własnych biogazowni i linii technologicznej do osuszania będzie sprzedawana do sieci elektroenergetycznej zastępując energię ze źródeł nieodnawialnych. Ograniczenie emisji CO2 wynikające z produkcji energii elektrycznej przez planowany projekt (jeden silnik o mocy 0,5 MW) wzrośnie z 5 186 Mg/rok do 8 036 Mg/rok.

Wskaźniki produktu (efekt rzeczowy):

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - 0,5 MW
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - 0,5 MW
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - 0,5 MW
  • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji – 1 szt.
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,5 MW
  • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji z OZE– 1 szt.
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (efekt ekologiczny):

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 8 036 Mg CO2/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 14 949 GJ/rok

Wartość projektu (całkowity koszt realizacji Projektu): 2 181 161,86  PLN (w tym wydatki kwalifikowane: 1 715 000,00 PLN)

Wkład Funduszy Europejskich: 720 000,00 PLN

Współfinansowanie pożyczką NFOŚiGW: 686 000,00 PLN

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: formularz.

 01