Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Produkcja energii Ogłoszenia Aktualności

Produkcja energii


Biogazownia


Jedną z trzech gałęzi produkcji, jaką zajmuje się Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo Sp. z o.o., oprócz hodowli zwierząt i produkcji roślinnej, jest produkcja i sprzedaż energii elektrycznej. Ta prowadzona jest w uruchomionej w 2014 roku w Tragaminie biogazowni.

Biogazownia produkuje biogaz w procesie fermentacji beztlenowej (o średniej zawartości metanu 55%) W wyniku jego spalania w dwóch jednostkach kogeneracyjnych wytwarzana jest energia elektryczna. Roczna produkcja energii elektrycznej brutto to ok. 6000 MWh.
Część z wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej jest zużyta na potrzeby procesu technologicznego, część - zostaje zużyta w zakładzie rolnym Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo, nadwyżka energii cieplnej jest wykorzystywana na terenie biogazowni do celów suszarnianych, a pozostała część energii elektrycznej jest sprzedawana do operatora sieci elektroenergetycznej.

Oprócz energii elektrycznej biogazownia wytwarza również nawóz – masę pofermentacyjną o wysokiej zawartości składników mineralnych N, P K, Ca, Mg, S, który służy spółce jako nawóz na pola. Masa ta jest pozbawiona przykrego zapachu, wolna od zanieczyszczeń chorobotwórczych i od nasion chwastów.

Zakład posiada niezbędne obiekty i urządzenia służące do prowadzenia przetwarzania odpadów w procesie R3.
Moc przerobowa instalacji lub urządzenia do przetwarzania odpadów wynosi 45 000 ton/rok.