Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Produkcja energii Ogłoszenia Aktualności

InwestycjeNowa wiata dla cieląt
W listopadzie, w Tragaminie ruszyła budowa cielętnika.
Nowoczesna hala będzie miała duży wpływ na poprawienie dobrostanu zwierząt, jakości chowu i produkcji zwierzęcej.
Na zdjęciu: przygotowanie terenu pod budowę fundamentów.


W naszym regionie występują  gleby bagienne i pobagienne, wytworzone pod wpływem oddziaływania wody gruntowej. Szczególnie trudne są prace polowe w porach deszczowych. Na terenie zakładu w Tragaminie zbudowaliśmy płytę - powierzchnię utwardzoną pod rękawy technologiczne

Wyremontowana zabytkowa obora po renowacji tradycyjnej elewacji.


Warunkiem rozwoju firmy jest umiejętne inwestowanie w obiekty gospodarskie i w sprzęt do produkcji.
Największą inwestycją ostatnich lat było wybudowanie biogazownii, która umożliwia produkcję energii ekologicznej.
Budujemy nowoczesną oborę na 300 krów, zapewniającą wysokie standardy dobrostanu bydła. Jednocześnie nie rezygnujemy z istniejących już obiektów, które wymagają jednak dostosowania ich do najnowszych kryteriów chowu zwierząt.
W ostatnim roku wyremontowaliśmy zabytkową oborę, na której odrestaurowana została tradycyjna elewacja.