Strona główna O przedsiębiorstwie Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Produkcja energii Ogłoszenia Aktualności

Cele hodowlane W regionie

Historia regionuGospodarstwo Kałdowo można w pogodny dzień zobaczyć z wieży gotyckiego Zamku Krzyżackiego w Malborku. Zamek ten, którego budowę rozpoczęto w roku 1278, należy do najcenniejszych zabytków architektury. Jest to zespół elementów warownych i budynków mieszkalnych powiązanych w zamknięty obwód obronny.

Budowa zamku w Malborku trwała od końca XIII w do połowy XV wieku. Jego powstanie ściśle wiąże się z Zakonem Krzyżackim. Został usytuowany w miejscu o wyjątkowych, naturalnych właściwościach obronnych. Zbudowany został na północnym krańcu stosunkowo wąskiego półwyspu, otoczonego z dwóch stron rzeką Nogat oraz obszerną podmokłą doliną. Istniejące, od strony południowej, dogodne podejście ograniczono przez zespół murów obronnych i fos.

W kolejnych dziesięcioleciach zamek był przebudowywany i rozbudowywany.
W latach 1309 – 1457 był siedzibą mistrzów Zakonu Krzyżackiego i stolicą państwa krzyżackiego.
W 1457 roku, po klęsce Krzyżaków pod Chojnicami, został przejęty przez Polaków.
7 czerwca 1457 roku Kazimierz Jagiellończyk wraz z dworem tryumfalnie wjechał do zamku.
W 1772 roku zamek został przejęty przez wojska pruskie.

Następny okres to dewastacja zamku i jego charakteru obronnego. Na przełomie IX i XX wieku zaczęła się długotrwała odbudowa i restauracja zespołu zamkowego. W 1997 roku Zamek wpisany został na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Od 1961 roku istnieje tu Muzeum Zamkowe w Malborku przyciągające tłumy turystów z całego świata.